O nas

Związek Producentów okuć budowlanych ,jest zrzeszony pod patronatem Arge. ARGE wspiera swoich członków w przestrzeganiu unijnego rozporządzenia REACH

Informacje

ARGE zebrała informacje od ekspertów z wielu dziedzin, w tym lobbingu, normalizacji, harmonizacji i zrównoważonego rozwoju. Tutaj, w sekcji zasobów, mamy wybór prezentacji…

Ustawodawstwo

ARGE to stowarzyszenie branżowe, które reprezentuje producentów zamków i sprzętu w Europie i Skandynawii. ARGE działa za pośrednictwem zarządu, 12 sekretarzy krajowych i wielu grup roboczych.

Firmy zrzeszone

Lista firm zrzeszonych obecnie w ZPOB

Rozwój

Przepisy wpływające na naszą branżę wkrótce się zmienią – i zmiany te będą prawnie wiążące dla wszystkich naszych członków.

ARGE EPD

W 2016 r. ARGE przedstawiła reprezentatywne dla branży deklaracje środowiskowe produktu (EPD) dla 14 produktów okuć budowlanych. Te EPD zostały opublikowane

BUY NOW