Wyszukiwanie terminologii

Uwaga: Celem tego dokumentu jest określenie wspólnej terminologii w różnych językach dla terminów używanych w branży sprzętu do produkcji zamków i konstruktorów. Stara się dostarczyć ogólnych wskazówek na temat używania takich słów, ale nie jest to ostateczne i obowiązkiem czytelnika jest ustalenie dokładnego sformułowania obowiązującego w kraju, w którym używane są te słowa.

Ani ARGE, ani autorzy dokumentu, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, obrażenia lub śmierć wynikające z niewłaściwego wyboru lub instalacji komponentów w oparciu o słowa w tym dokumencie.

Wszelkie uwagi lub korekty warunków lub definicji należy przesyłać za pośrednictwem strony kontaktowej.

BUY NOW